Zoek & Boek

Snel zoeken
Land:
Alle verblijfstypes:
Thema:
Ligging:
Uw vakantie periode:

Optimaal zoeken

Voor een persoonlijk en optimaal zoekresultaat met campings en accommodaties kunt u hier extra zoekfilters invoeren. Zo krijgt u een lijst met campings en verblijven met uw persoonlijke instellingen en met nauwkeurige prijsberekening.
Op vakantie tussen:
en
Minimum aantal nachten:

Minimaal reisgezelschap:
Geboortedatum persoon 1
Geboortedatum persoon 2
X

Algemene voorwaarden

Camping Contact B.V.
Camping Contact B.V. is een besloten vennootschap gevestigd te Zandvoort en opgericht op 24 juni 2005 en heeft ten doel het bemiddelen (voor particulieren) bij reserveringen van campingplaatsen en/of accommodaties op campings ten behoeve van buitenlandse camping- en vakantieparkexploitanten in Frankrijk, Italië, Spanje, Kroatië en Slovenië. (agentschap)


Reservering
Opties
U kunt kosteloos een optie nemen voor elke reservering. Deze vervalt automatisch indien u niet binnen 24 uur deze optie bevestigt.

Boeking op aanvraag
Als een door u gekozen bestemming niet direct beschikbaar is, kunnen wij deze voor u aanvragen. Dit kan enkele dagen duren. Indien de aanvraag akkoord gegeven wordt is uw boeking definitief.

Plaats
Per campingplaats mag het maximale aantal personen niet groter zijn dan zes. Voor enkele campings geldt een maximum van 8 personen. In de maanden juli en augustus dient u minimaal voor 5 nachten per camping te reserveren. Het minimum aantal nachten geldt niet voor de overnachtingscampings op pagina 10 en 11 en voor alle campings bij Parijs.

Accommodatie
Het totale aantal personen per accommodatie mag niet hoger zijn dan het bij de camping en vakantiepark vermelde maximum.
Het bijplaatsen van een tentje is toegestaan indien dit vermeld staat bij de tarieven en mits het maximale aantal personen niet wordt overschreden. In juli en augustus dient u bijna altijd voor minimaal 1 week te boeken. In het laagseizoen kunt u ook vaak op andere dagen van de week aankomen en vertrekken, dan geldt er in het algemeen geen minimum aantal nachten.

Zo reserveert u
U kunt uw reserveringsopdracht via internet, telefonisch, schriftelijk of op alle vakantie- en caravan/campingbeurzen aan ons doorgeven. Deze 4 manieren van boeken zijn voor u en Camping Contact bindend. Binnen enkele dagen ontvangt u de bevestiging van uw reservering, tevens factuur.
Het bedrag van de aanbetaling dient per direct te worden overgemaakt. Indien u binnen 8 dagen na boeking nog geen factuur heeft ontvangen, dient u dit aan Camping Contact te melden. Indien u binnen 10 dagen gerekend vanaf de dag van boeking uw reservering moet annuleren worden hiervoor geen annuleringskosten in rekening gebracht.
Dit geldt niet voor reserveringen gemaakt binnen 28 dagen voor aankomst. Hiervoor gelden de annuleringsvoorwaarden (zie hoofdstuk Annulering).

Vóór uw vertrek ontvangt u een boekingsbewijs van uw reservering, een routebeschrijving en informatie over de camping.

Reserveringkosten
De reserveringskosten bedragen € 23,- per familie, zowel voor campingplaatsen als accommodaties, ook als u meerdere bestemmingen boekt.
Aanbetaling en reserveringskosten voor campingplaatsen en accommodaties:
a. De aanbetaling bedraagt 30% van het huurbedrag + reserveringskosten, calamiteitenfonds en indien van toepassing verzekeringspremie.
b. Het restantbedrag dient 8 weken vóór de aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
c. Bij reservering binnen 8 weken vóór de aanvang van de huurperiode dient het gehele huurbedrag in één keer te worden voldaan.  
d. Toeristenbelasting dient (indien van toepassing) bij aankomst op de camping of vakantiepark te worden voldaan.
e. Indien betalingen niet binnen de gestelde termijnen zijn voldaan, behoudt Camping Contact zich het recht voor de reservering te annuleren en is de klant aansprakelijk voor de annulerings- en bijkomende kosten.

Tarieven
Tussentijdse prijswijzigingen worden voorbehouden indien hiervoor gegronde aanleiding bestaat zoals b.v. prijswijzigingen door derden, niet voorziene BTW-verhogingen, lokale belastingen etc. Deze regel geldt ook voor evidente vergissingen.

Periode van de huur
1. campingplaatsen
Op de meeste campings is uw plaats na 12.00 uur beschikbaar en moet u vóór 12.00 uur weer vertrokken zijn (kijkt u voor uitzonderingen bij de betreffende camping).  Indien u eerder dan op de gereserveerde datum bent aangekomen, of indien u uw verblijf wilt verlengen, dient u de extra dagen aan de camping te betalen. Vertrek na 12.00 uur wordt als een extra dag gerekend. Geen enkele terugbetaling zal worden gedaan bij eerder vertrek.

2. accommodaties
Voor accommodaties geldt op de meeste campings en vakantieparken in het hoogseizoen de huur van ZATERDAG vanaf 16.00 uur tot ZATERDAG vertrek vóór 10.00 uur. (kijkt u voor uitzonderingen bij de betreffende bestemming).
Bij aankomst dient u per accommodatie een borgsom te betalen. Deze borgsom is verplicht en zal bij of na vertrek worden terug betaald, indien na controle blijkt dat de accommodatie nog in dezelfde staat verkeert als bij aanvang van de huurperiode. De accommodatie dient schoon te worden achtergelaten; aan de inventaris dient niets te ontbreken.

Campingplaatsen
De in deze gids vermelde afmetingen van de plaatsen zijn gebaseerd op de gegevens die ons door de betreffende campingleiding worden verstrekt. Afwijkingen kunnen voorkomen. Camping Contact is niet aansprakelijk voor afwijkende afmetingen van de door u gereserveerde plaats.

Vragen en problemen
De campingplaats of accommodatie wordt voor u vastgesteld door de campingleiding, zoveel mogelijk overeenkomstig de wensen die u eventueel bij reservering heeft vermeld. Indien de plaats of accommodatie niet aan deze wensen voldoet is Camping Contact hiervoor niet aansprakelijk. Eventuele problemen en/of opmerkingen dienen door u met de leiding van de camping te worden besproken. Indien uw probleem niet tot tevredenheid door de campingleiding wordt opgelost, dient u contact met ons op te nemen tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Wacht hier niet mee tot u thuis bent, want na uw vakantie kunnen wij helaas niets meer voor u doen.
Mits uw klacht gegrond is, treden wij in overleg met de camping om te proberen alsnog tot een oplossing te komen. Mocht de klacht door de camping niet direct tot tevredenheid worden opgelost, dan kunt u nog tot 14 dagen na thuiskomst uw klacht schriftelijk aan ons toezenden. Wij nemen hierna contact op met de leiding van de betreffende camping om te trachten tot een oplossing te komen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de uitkomst van onze bemiddeling. Indien u zonder overleg te hebben gepleegd, uit eigen beweging de gereserveerde staanplaats of accommodatie verlaat, verliest u alle rechten op vergoeding of compensatie.

Aankomst en vertrek
Als u niet op de vastgestelde datum bent aangekomen, blijft uw plaats of accommodatie nog 24 uur voor u gereserveerd. Zonder enig bericht van u binnen deze periode, zal deze reservering na 24 uur door de camping worden geannuleerd zonder enige terugbetaling. Bij eerder vertrek dan op de overeengekomen datum, wordt noch door de camping noch door Camping Contact restitutie gegeven.

Annulering
Alleen schriftelijke annuleringen met bijgevoegd boekingsbewijs worden in behandeling genomen.
Bij annulering bent u naast de reserveringkosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- annulering tot 56 dagen voor aankomstdatum de aanbetaling
- annulering 56-43 dagen voor aankomstdatum de aanbetaling plus 30% van het restantbedrag;
- annulering 42-29 dagen voor aankomstdatum de aanbetaling plus 60% van het restantbedrag;
- annulering 28 dagen of minder voor aankomstdatum de gehele reissom.
De administratiekosten bedragen  € 23,-

LET OP: Indien u binnen 10 dagen na uw schriftelijke annulering geen bericht van ons heeft ontvangen, dient u direct contact met ons op te nemen. Bij verzuim hiervan vervalt uw recht op eventuele restitutie.   
Om financiële schade te voorkomen kunt u een annuleringsverzekering afsluiten. De verzekeringsmaatschappij bepaalt of u een geldige reden heeft voor uw annulering en daarmee recht op restitutie.

Wijzigingen
Door u gewenste wijzigingen van uw reservering zijn, indien te realiseren, tot 1 maart gratis. Daarna worden € 30 telefoon- en administratiekosten in rekening gebracht. Voor wijzigingen die een gehele of gedeeltelijke annulering van uw oorspronkelijke reservering betekenen, gelden de annuleringsvoorwaarden. Vanaf 28 dagen voor uw aankomstdatum kunnen wijzigingen niet meer in behandeling worden genomen.

Huisreglement
Iedere gast is verplicht zich aan het huisreglement van de camping of het vakantiepark te houden.

Aansprakelijkheid
Camping Contact is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, toegebracht aan haar cliënten door welke oorzaak dan ook.
Evenmin is Camping Contact aansprakelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk door ons worden bevestigd.
Aan de inhoud van deze website en de samenstelling van onze brochure hebben wij de grootst mogelijke zorg besteed. Eventuele fouten en/of vergissingen op deze website en/of in onze brochure binden ons niet. Voor de juistheid van door derden verstrekte informatie en/of foldermateriaal of foto’s is Camping Contact niet aansprakelijk.

De op deze website en in onze vorige brochures gepubliceerde gegevens, omschrijvingen, prijsopgaven en verblijfsperiodes zijn hiermede vervallen en binden ons niet. Voorboekingen die gemaakt zijn naar aanleiding van gegevens en voorwaarden die zijn vervallen, worden bevestigd volgens de voorwaarden van het jaar waarin de vakantie plaats vindt.